(+421) 918-873772
info@sevenet.sk
SEVENET s.r.o. Úzka ul. 1623/7, 943 01 Štúrovo
+421 918 873 772
IČO: 36 671 754
DIČ: 202224030
IČ DPH: SK2022240308
Č. účtu IBAN (VÚB): 
SK82 0200 0000 0039 7423 7851
SWIFT: SUBASKBX
Č. účtu IBAN (Tatra banka): 
SK90 1100 0000 0026 2685 4429
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť SeveNet s.r.o. vznikla v roku 2006, s cieľom poskytnúť obyvateľom a firmám v okolí Štúrova spoľahlivé pripojenie do medzinárodnej siete Internet za prijateľnú cenu. Našu sieť budujeme pomocou flexibilnej bezdrôtovej technológie v nelicencovanom pásme 2,4GHz a 5GHz. Vďaka tejto technológie sme schopní vybudovať spoľahlivé a lacné internetové pripojenie aj do takých oblasti, ktoré nie sú pre veľkých poskytovateľov rentabilné.

Hotline:

+421 918 873 772

Kancelária:

+421 36 286 1728


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram